Tuyển dụng

1HB5Y-l8S_GxbEPuybjKog

Ứng xử nghề nghiệp tốt là yêu cầu cơ bản nhất của chúng tôi đối với một chuyên gia.Điểm mấu chốt của đạo đức nghề nghiệp là không làm tổn hại đến lợi ích của công ty để trục lợi.

Trách nhiệm nặng như lời nói, không phân biệt cấp bậc của bài đăng.Còn nhỏ để có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với xã hội, người có trách nhiệm chú ý đến hậu quả của lời nói và việc làm của mình, sẵn sàng và có thể gánh chịu.Mọi người trong công việc đều gánh vác trách nhiệm của mình và việc xây dựng công ty sẽ trở nên vững chắc.